Selhání = mužský strašák

Hodně na sebe tlačíš. Snažíš se být dokonalý. Zažíváš málo radosti. Cítíš se pod psa a odpočinek už ti elán nevrací. Jsi často frustrovaný. Nic nejde podle tvých představ. Možná trpíš strachem ze selhání, nebo už jsi ho zažil a nechceš to opakovat. Máme pro tebe špatnou zprávu…

Selhání se nevyhneš

Určitě se v tvém životě už objevilo a přijde zas. Někdy jako prohra, někdy jako neúspěch či nenaplnění cíle, jindy jako hluboká dlouhodobá krize. Všimli jsme si při práci s klienty, že i když je to pro všechny kolem přijatelné a nikdo tě nekritizuje ani ti to nevyčítá, ty sám se užíráš a jsi bez nálady. Objevují se pocity viny, sebekritiky, lítosti a zlosti na sebe. Možná si strach ze selhání nepřipouštíš. Prověř to. Poznáš se v následujících popisech?

  • Nemám prostor pro chybu. Nechci ji udělat.

  • Potřebuji uznání a chválu.

  • Musím pořád dokazovat, jak jsem dobrý.

  • Nechci být kritizován ani souzen.

  • Odpočívat nepotřebuji.

Chybovat zakázáno

Selhání je podle nás spojeno s přehnanou snahou nedělat žádné chyby. Máš to tak i ty?  Mužská potřeba uspět a podat výkon se obrátila proti nám mužům. Být na straně vítězů se stalo normou. Třeba si něco opravdu hodně podělal, ale za selhání se už dnes nepovažuje jen krach a celková prohra. Možná máš pocit selhání jen proto, že jsi nevyhrál, nebyl jsi nejlepší. Chyba je na indexu. Přečti si to ještě jednou a uvědom si ten tlak a pak se nediv, že jsi unavený, podrážděný a bez elánu. Mít na sebe dlouhodobě očekávání dokonalosti může vést jen k přetížení a vyhoření.

Ve jménu efektivity je neustálé zlepšování bráno jako samozřejmost. Pokrok se neuznává. Pořád je to málo, když je kam růst. Na odpočinek je brzy. Musíš se pořád zlepšovat. Ještě nemáš hotovo. Takový přístup jde proti přirozenému běhu. Vše v přírodě běží v cyklech za neustálého střídání polarit. K úspěchu patří neúspěch stejně jako ke dni noc. I příroda prochází v průběhu roku fázemi, vývojem. Nejprve je to růst a rozkvět, následuje období plodnosti a pak přichází sklizeň, následovaná odpočinkem a klidem. A tak stále dokola.

Nemá to konec

Bez ochoty snášet odmítnutí, příkoří a kritiku si nedovolíš ani chybovat, ani odpočívat. Musíš být stále přijatelný pro všechny. Naplňovat potřeby a očekávání druhých. To se týká nejen partnerských vztahů, ale i zaměstnání. Jedinou možností pro tebe je odloučení a izolace. Utéct do ústraní a schovat se. V životě se pak věnuješ sportu, počítačovým hrám nebo utíkáš do světa knih.

Selhání je často jen ve tvé hlavě

Asi se ti to nebude líbit, ale k tomu, aby si se svým pocitem selhání něco udělal, je nejdříve potřeba uznat, že je především ve tvé hlavě. V tom, jak se na sebe díváš a jak se hodnotíš.  Selhání není o tom, co se stalo, co by se mohlo stát – není zkrátka o výsledku. Je o postoji, který k sobě a k situaci zaujímáš.  Nejlepším východiskem z něj je slevit z nároků na bezchybnost. Nebo poučit se, udělat kvalitní reflexi, která ti pomůže posunout se dál. 

Svůj pocit selhání nezměníš, když budeš východisko hledat ve vnějších okolnostech a snažit se nedělat další chyby. Nutně selžeš. Nepomůže ti ani tento článek, i když doufáme, že díky němu zaměříš pozornost na sebe a své vlastní nároky na sebe sama. Nepomůže ti nic jiného, než zastavit se a zmapovat si svou situaci. Podívat se na příčiny, proč se snažíš být tak dokonalý. Proč sám sebe nepřijímáš. K tomu jsme vytvořili prostor na víkendových seminářích Mužská inventura, kde s naší podporou můžeš načerpat zdroje, udělat si akční plán a získat k tomu i podporu dalších chlapů. Řešení přes noc stejně jako návody na život neexistují. Věříme v poctivou práci, která chce čas.

Mohlo by vás také zajímat