Muž v době krize - Hledání opor a ochrana

Nejčastěji pozdě pokládanou otázkou je - "Kde hledat oporu, když se to sype?". Co dělat, když se můj život náhle a dramaticky změní. Ztrácím orientaci. Dochází mi síly. Nevím, jak z toho ven. Nevím, jak dlouho to potrvá... Pokud chceš něco víc než pověstné stéblo pro tonoucího, je téma KPZ přesně pro tebe.

Vytvoř si zálohu = Kryj se!

Tvorba záloh je v prvé řadě o převzetí zodpovědnosti. Teprve když přestaneš obviňovat a hledat viníky za to, kdo jsi a jak se chováš, můžeš naplno upřít pozornost na sebe a to, co se ti vlastně děje. Být připraven. Nenechat se zaskočit a destabilizovat, či dokonce padnout. Všechna tato rizika eliminuje KPZ. Je to krabička poslední záchrany, což není třeba brát doslova. Postačí, když ji pojmeš jako ochranu nebo pojistku pro případ nouze. Stav nouze je zde to zásadní. Dnes nežiješ ve světě, který tě ohrožuje na životě či zdraví jako dřív. Věřím, že naprostá většina hrozeb přichází zevnitř od nás samých a nikoliv zvenku.

Ber se vážně = Chraň se!

Jde o sebeochranu. Je dobré mít po ruce sadu nástrojů a návyků, které tě chrání. Umět hledat neustále cesty, které mě udržují v přítomnosti a vnímání sebe. Být si vědom krajní meze - znát a hlídat hranici, u které už není bezpečné ji překračovat. Mít disciplínu i věrnost sobě. Pokud je téma hranic pro tebe obtížné, pomůže ti následující hmat:

* Když NEVÍŠ, zda to chceš udělat, VŽDY to odmítni. Následuj pouze jasná ANO nebo NE.

Hledej rovnováhu a klid

Nejen v krizi je rovnováha důležitá. Je zapotřebí hledat vyvážený soulad. Hledat vnitřní zdroje. Slouží k obnově klidu uvnitř sebe. Vedou k hloubce, klidu a pozornosti. Záměrem KPZ je pomoci v zátěžových a svízelných situacích. Má potenciál ti přidat na připravenosti. Prakticky jde o vytvoření jedinečné osobní směsi na vzpruhu, mobilizaci, povzbuzení a útěchu pro čas velké zátěže či dramatických změn. Konkrétně by se hodila pro chvíle bezmoci, apatie, mizerné nálady, zklamání, splínu či vyčerpání.

Co prakticky pomáhá mně?

* Mít se na co těšit. Nejde jen o věci typu dovolená u moře či na horách, ale třeba jen procházka po obědě...
* Dokončovat. Mít rozděláno a držet energii v mnoha aktivitách je nevýhodné. Nepomůžeš si, ani když se ukryješ za hradbu „nevím“. Buď víc jasný, rázný. Pamatuj, že lepší je dokončit hned, i když bys později mohl dosáhnout i lepšího výsledku.
* Zjednodušovat. Hledat balast a zbavovat se ho. Preferovat jednoduchá východiska.

Tvorba KPZ

Zajímá tě, jak si takovou KPZ pro sebe vytvořit? V symbolické rovině význam a přínos KPZ vidím takto: Jde o to znát a hledět si studnic, ze kterých mohu čerpat, napít se a osvěžit. Současně znát své limity a krajnosti. Lidově řečeno "Vědět, přes co už nejede vlak". Nejprve znát a jasně si určit své potřeby. Následně hlídat jejich naplnění. K tomu je třeba znát míru, kterou každá z potřeb má.

Příklady z mé osobní KPZ

* Čas pro sebe. Pokud nemáš alespoň půlden v týdnu pro sebe, tak na sebe kašleš. Utrhnout si každý den 10–20 minut je dobré pro začátek, ale dlouhodobě je nutno směřovat k delší době.
* Dávej průchod emocím. Pokud věříš, že všechno lze vymyslet = vyřešit, máš problém. Možná ne hned, ale časem si to vyžádá svou daň. Psychosomatika není babský tlach.
* Dokud neuznáš oprávněnost odpočinku, je tvůj výkon v ohrožení. Umět se zabejčit je určitě někdy fajn, ale celoživotně je tento postoj sebedestrukční. Bez dobré balance mezi aktivitou a zahálkou si prostě škodíš.
* Umět se ocenit. Uznat i malý pokrok. Oslavovat, i když je těžko a většinou se nedaří. Najít to malé a dobré v každém dni.
* Mít odvahu. Je lepší žádat o prominutí než o svolení.
* Život není sudoku, nemá řešení. Pouze mysl nestačí, bez emocí to nedáš...

KPZ prakticky

Přístupů k vytvoření KPZ je vícero. Určitě je nezbytné si dělat pravidelnou sebereflexi. Znát se. Vědět, co mě těší a prospívá mi. Mít své denní rituály. Tudy vede cesta k objevení vhodného prostředí a podnětů k obnově, podpoře a útěše. Konkrétně je zde celá paleta možností počínaje hudbou, filmy a knihami. Místa spojená se vzpomínkami, vůněmi, větrem či lesem tvého dětství. Přátelé. Pokud nejsi zarytý introvert bez potřeby lidského kontaktu, budeš potřebovat blízké osoby, se kterými udržuješ hluboký, otevřený, intimní vztah. Dále jsou to vzpomínky na úspěchy. Stejně tak může být oporou a vzpruhou vybavit si všechny ty průsery a krize, které jsi překonal. Rány, které jsi ustál. Ztráty, které přebolely. Je dobré si odpovědět otázky typu:

* Co ti pomohlo překonat těžká životní období? Co bys sám sobě zpětně poradil?
* Sepiš si své životní úspěchy a vítězství. Jaké kvality a vlastnosti ti k nim dopomohly?

Překážky na cestě

Největší překážka jsi ty sám - Pokud vytvoření KPZ není pro tebe důležité a chceš i nadále upřednostňovat druhé. Když se nedáváš na 1. místo, KPZ nemůžeš vytvořit. Stejně tak, když budeš nedůsledný, nedisciplinovaný. Možná dokonce budeš muset být i sobcem...

Pořád nevíš, jak na to

Asi potřebuješ nějakého průvodce. Možná ještě nejsi připravený na seminář. Mohlo by tě zajímat, že máme v nabídce e-mailový online kurz Mužská inventura. Pokud chceš něco víc intenzivního, podívej se na text o agresivitě a hledání vize. Program semináře Vztek jako cesta k vizi najdeš zde. Základem naší práce je důraz na nutnost zastavení, bilance a jasného směřování v životě muže.