Vládne dítě

Když tvůj život ovládá vnitřní dítě...

Tato charakteristika má silně viditelný projev – „potížista / malý tyran“. Jsi zcela závislý, nesamostatný a odevzdaný. Vnitřně trpíš a hroutíš se bez péče a pozornosti. Jsi sebestředný s prvky narcisismu. Jsi „trouble maker“ ochotný upoutat pozornost za každou cenu. Pro získání zájmu uděláš cokoliv. Nevnímáš, co dáváš všanc – co tím ohrožuješ. Doslova žongluješ se svým životem i se životy všech kolem. Tvá touha je neukojitelná. Nic není dost. Jsi hluboce zraněný a opuštěný. Tvoje nezralé mužství odmítá odpovědnost (nedospělé a nezralé dítě). Jsi velmi kreativní v tom, jak formuješ okolí, aby naplnilo tvé deprivace. Trpíš závislostí. Pod tlakem utíkáš nebo mrzneš a odpojuješ se od těla. Následně kolabuješ a jdeš do šoku. Máš protichůdné postoje, kdy nechceš rozhodovat, abys nebyl vidět – neukázat se. Zároveň toužíš po tom ovládat celou situaci. Být šedou eminencí, která ve skrytu tahá za nitky. Tento vnitřní konflikt v tobě vytváří svár – Jsi nasraný na to, co potřebuješ i že to potřebuješ. Konstantně ulpíváš na svém „ale“. Jsi v opozici za každou cenu – slepý rebel. Tak získáváš pozornost.

Nenaplněné potřeby

Kvůli deprivaci je takový muž oslaben. Zároveň bývá vnitřně přesvědčen, že na něm nezáleží. Proto se za sebe nepostaví. Nedá najevo nesouhlas. Vytváří si závislost. Jako by byl pořád přisátý k matčinu prsu. Potřebuje mít pocit bezpečí a stálosti. V extrému si vytváří až autistické rituály, na kterých lpí. Přijme zdánlivě každý požadavek a podvolí se mu. Později ovšem rebeluje. Jako strategii používá systém „nechat to vyhnít“, kdy se vyhýbá kontaktu a nedodržuje domluvené. Nechá se zapírat. Převažující pocit je smutek a opuštění. Tělesně vypadá dětsky, křehce, mladě – mívá „laní pohled“ a propadlý hrudník. Jeho postoj k životu je silně spojen s tělesným deficitem. Neví přesně, co mu chybí. Není se proto schopen naplnit. Ve skutečnosti odmítá sebe a zároveň i to, co potřebuje – „nic není dost“. Proto je vyčerpaný a vyprahlý. Utíká do nemoci nebo spánku, protože baží po pozornosti. Dokáže to vygradovat do kolapsu a zhroucení.

Naplň se sám sebou

Tvůj zdroj leží celou dobu uvnitř. Jedině tam se můžeš nasytit. Opusť iluzi, že to sám nezvládneš. Zplnomocni se a dospěj. Budeš se muset konfrontovat se svým zraněním a citovým strádáním. Jedině tak lze opustit past „velkého dítěte“ (dětské postoje a stavy v dospělém těle). Opustit pocit deprivanta. Udělat to, na co máš alergii – opustit ten kout, do kterého jsi si ze strachu a bolesti zalezl. Při obnově kontaktu se svým vnitřním dítětem se často jako první objeví pocity vzteku a zášti. Je třeba nepolevit a vyčkat, dokud se neobnoví pocit důvěry a bezpečí. To dá prostor pro vyjádření hlubších pocitů, které vztek maskuje a chrání. Objeví se hluboký smutek. Ten potřebuje uznání a prostor pro vyjádření. V tu chvíli ses vydal na cestu k léčení a nápravě… Nicméně téma zraněného vnitřního dítěte nabádá k opatrnosti. Jsou to hluboké rány z minulosti a každý spěch a nešetrnost může napáchat velké škody. Je proto radno si na tuto cestu přizvat dobrého průvodce v podobě terapeuta či skupiny v rámci semináře nebo tréninku. A jak poznáš, že jsi uspěl: „Díváš se na svět očima nezastíněnýma nenávistí,“ jak říká Ashitaka ve filmu Princezna Mononoke.

Muži a emoce

Muži a emoce

Vypadá to, jako by muž a emoce k sobě nepatřili. O citlivých mužích panuje spousta předsudků a bývají jim dávány nálepky hraničící s nepřijatelností. Mužské emoce jsou velké téma, o kterém se nemluví nejen mezi muži, ale i obecně. Žena v emocích je „hysterka“. A muž je potom kdo? Nejčastěji agresor a násilník, ten, kdo vybuchuje.

Může krize zničit muže?

Může krize zničit muže?

Téma krize mužství by vydalo na celou knihu. Nese v sobě velké množství rovin a témat. Počínaje rolí muže, chybějícími mužskými vzory, nedostatkem otcovské přítomnosti, zmizení rituálů iniciace… Navíc je postavení muže ve společnosti dnes více definováno ženami, než muži samotnými… Často je právě ženská nespokojenost prvním a hlavním impulsem pro změnu muže.

Rehabilitace únavy pro výkonáře

Rehabilitace únavy pro výkonáře

Patříš také do generace výkonářů? Tak říkáme těm, kteří odsouvají únavu, vlastní pocity a potřeby do budoucna. A je jedno z jakého důvodu. Může jít o úspěch, bohatství, slávu či splnění všech povinností a nároků, které na sebe kladeš ty nebo tvé okolí (rodina, práce, děti, společnost…). Věz, že bez odpočinku ohrožuješ všechno, co máš. A nemoc přichází nevhod, třeba na dovolené.

Iniciace - ohlasy účastníků

Iniciace - ohlasy účastníků

Když jsme začali nabízet naši práci mužům, z celého tréninku Žij své mužství vzbuzovala největší zájem právě iniciace. Téma v sobě skrývá obrovský potenciál a příležitost pro velký posun a skok v sebeuvědomění a sebeprožívání.

Iniciace jako krok k mužství – Odemkni svůj potenciál

Iniciace jako krok k mužství – Odemkni svůj potenciál

Dnešní doba je oproti dobám minulým na jedné straně výrazně rychlejší a tvrdší, současně je však měkká a rozvolněná. Dříve byli v mnoha tradicích muži vědomě uváděni do dospělosti skrze iniciační a přechodové rituály. Ty umožnily přirozený a vědomý přechod syna od matky k otci, potažmo k mužům a do mužského světa jako takového. Nyní se tyto tradice a rituály v tradiční formě vytrácejí.

Každá krize má východisko, jmenuje se osobní rozvoj

Každá krize má východisko, jmenuje se osobní rozvoj

Rychlá změna neexistuje – výsledky přináší dlouhodobá práce. Nevyhovuje ti život, který vedeš? Dlouhodobě ve svém životě něco postrádáš a nevíš, co to je? Jsi unavený a frustrovaný a nemůžeš najít klid? Hledáš sám sebe? Máš krizi?