Vládne dítě

Když tvůj život ovládá vnitřní dítě...

Tato charakteristika má silně viditelný projev – „potížista / malý tyran“. Jsi zcela závislý, nesamostatný a odevzdaný. Vnitřně trpíš a hroutíš se bez péče a pozornosti. Jsi sebestředný s prvky narcisismu. Jsi „trouble maker“ ochotný upoutat pozornost za každou cenu. Pro získání zájmu uděláš cokoliv. Nevnímáš, co dáváš všanc – co tím ohrožuješ. Doslova žongluješ se svým životem i se životy všech kolem. Tvá touha je neukojitelná. Nic není dost. Jsi hluboce zraněný a opuštěný. Tvoje nezralé mužství odmítá odpovědnost (nedospělé a nezralé dítě). Jsi velmi kreativní v tom, jak formuješ okolí, aby naplnilo tvé deprivace. Trpíš závislostí. Pod tlakem utíkáš nebo mrzneš a odpojuješ se od těla. Následně kolabuješ a jdeš do šoku. Máš protichůdné postoje, kdy nechceš rozhodovat, abys nebyl vidět – neukázat se. Zároveň toužíš po tom ovládat celou situaci. Být šedou eminencí, která ve skrytu tahá za nitky. Tento vnitřní konflikt v tobě vytváří svár – Jsi nasraný na to, co potřebuješ i že to potřebuješ. Konstantně ulpíváš na svém „ale“. Jsi v opozici za každou cenu – slepý rebel. Tak získáváš pozornost.

Nenaplněné potřeby

Kvůli deprivaci je takový muž oslaben. Zároveň bývá vnitřně přesvědčen, že na něm nezáleží. Proto se za sebe nepostaví. Nedá najevo nesouhlas. Vytváří si závislost. Jako by byl pořád přisátý k matčinu prsu. Potřebuje mít pocit bezpečí a stálosti. V extrému si vytváří až autistické rituály, na kterých lpí. Přijme zdánlivě každý požadavek a podvolí se mu. Později ovšem rebeluje. Jako strategii používá systém „nechat to vyhnít“, kdy se vyhýbá kontaktu a nedodržuje domluvené. Nechá se zapírat. Převažující pocit je smutek a opuštění. Tělesně vypadá dětsky, křehce, mladě – mívá „laní pohled“ a propadlý hrudník. Jeho postoj k životu je silně spojen s tělesným deficitem. Neví přesně, co mu chybí. Není se proto schopen naplnit. Ve skutečnosti odmítá sebe a zároveň i to, co potřebuje – „nic není dost“. Proto je vyčerpaný a vyprahlý. Utíká do nemoci nebo spánku, protože baží po pozornosti. Dokáže to vygradovat do kolapsu a zhroucení.

Naplň se sám sebou

Tvůj zdroj leží celou dobu uvnitř. Jedině tam se můžeš nasytit. Opusť iluzi, že to sám nezvládneš. Zplnomocni se a dospěj. Budeš se muset konfrontovat se svým zraněním a citovým strádáním. Jedině tak lze opustit past „velkého dítěte“ (dětské postoje a stavy v dospělém těle). Opustit pocit deprivanta. Udělat to, na co máš alergii – opustit ten kout, do kterého jsi si ze strachu a bolesti zalezl. Při obnově kontaktu se svým vnitřním dítětem se často jako první objeví pocity vzteku a zášti. Je třeba nepolevit a vyčkat, dokud se neobnoví pocit důvěry a bezpečí. To dá prostor pro vyjádření hlubších pocitů, které vztek maskuje a chrání. Objeví se hluboký smutek. Ten potřebuje uznání a prostor pro vyjádření. V tu chvíli ses vydal na cestu k léčení a nápravě… Nicméně téma zraněného vnitřního dítěte nabádá k opatrnosti. Jsou to hluboké rány z minulosti a každý spěch a nešetrnost může napáchat velké škody. Je proto radno si na tuto cestu přizvat dobrého průvodce v podobě terapeuta či skupiny v rámci semináře nebo tréninku. A jak poznáš, že jsi uspěl: „Díváš se na svět očima nezastíněnýma nenávistí,“ jak říká Ashitaka ve filmu Princezna Mononoke.

Recept na nesvobodu

Recept na nesvobodu

Chceš rychle a zaručeně ztratit svobodu. Být ve vleku lidí a událostí. Máme pro tebe konečně rychlé a přehledné východisko, jak ztratit svobodu aneb Jak se stát otrokem a nemít vlastní život - čtení pro otrlé. Praktikování jen na vlastní riziko!

Muž v době krize - Hledání opor a ochrana

Muž v době krize - Hledání opor a ochrana

Nejčastěji pozdě pokládanou otázkou je - "Kde hledat oporu, když se to sype?". Co dělat, když se můj život náhle a dramaticky změní. Ztrácím orientaci. Dochází mi síly. Nevím, jak z toho ven. Nevím, jak dlouho to potrvá... Pokud chceš něco víc než pověstné stéblo pro tonoucího, tak je téma KPZ přesně pro tebe.

Sonda do role otce a muže

Sonda do role otce a muže

Četl jsem zajímavý pohled na výzvy role ženy a matky v dnešní moderní době. Zajímalo mě, jak by vypadal pohled na muže. Tak jsem si ho napsal… Pozice otce je znejistělá. Spousta nových nároků a výzev. Muž u porodu. Muž na mateřské. Rozvod a střídavá péče. Patchwork family. Děti v pozdním věku. Muž dnes moc neví, co se sebou. Nezná přesně svoje místo. Málokdy chce být jako jeho otec. Jiné vzory se ale neobjevují.

K čemu je dobré udělat si osobní inventuru?

K čemu je dobré udělat si osobní inventuru?

Základem naší práce je, že zdůrazňujeme nutnost zastavení, bilance a jasného směřování v životě muže. Vytvořili jsme základní koncept tzv. "mužské inventury", který nabízíme ve formě víkendových seminářů a nově i formou e-mailového online kurzu. Tento článek vznikl formou rozhovoru. Na to, co vlastně ta "inventura" je, pro koho je užitečná a k čemu je dobrá se nás ptala naše kamarádka Yasmin.

Vztek a agresivita jako cesta k vizi

Vztek a agresivita jako cesta k vizi

Je období zimy, které je vhodné pro inventuru a hledání vize. Přečti si náš nový článek, který vznikl formou rozhovoru. Zaměřili jsme se na otázky kolem vzteku a agresivity, k čemu jsou tyto emoce dobré a jak vůbec rozumíme vizi.

Chci změnu. Zn: Snadno a rychle

Chci změnu. Zn: Snadno a rychle

V poslední době se potkáváme se zájemci o naší práci, kteří spěchají a vyhýbají se nepříjemným pocitům. Kvůli tomu v sobě nenajdou zápal a vášeň pro sebe a svůj život. Z naší perspektivy se spokojují s málem, někdy doslova paběrkují a živoří.