Vláda vnitřního muže

„Neuhnu, neustoupím a nepodlehnu, to raději zemřu.“ (soubor mužských kvalit, potřeb a vlastností)

Když tvůj život ovládá vnitřní muž: Nedáváš najevo pocity kromě vzteku, jde o škálu od popudlivosti až po výbuchy hněvu. Tvé heslo je: „Boj vždy. Výzva přijata.“ Jsi tvrdý muž, necitlivý k sobě i ke světu. Tvoje hlavní potřeba je vše kontrolovat. Nesneseš podmiňování ani omezování. Vždy trváš na nezávislosti.

Máš omezenou míru sebereflexe díky černobílému pohledu na svět. Upřednostňuješ jednoduchost a pragmatičnost. Máš rigidní postoje – jsi nepružný ve své mysli, i v těle. „Platí jen má pravda.“ Jsi nezmar bez znalosti svých limitů. Inklinuješ k falešné hrdosti/pýše. Pokora je pro tebe nepřípustná, vnímáš ji jako omezení. Pokoření bereš jako prohru a ponížení. Tvá zásadní hodnota či spíše konstanta je: podávat výkon a uspět. Jsi zvyklý situace řešit silou, své okolí válcovat nebo manipulovat.

Jsi netrpělivý a okamžitě reaguješ. Tvé rozhodovací vzorce jsou automatické. Díky tomu se často chováš neadekvátně – chodíš s kanónem na vrabce. Tvé možnosti empatie a intuice jsou mizivé. Bagatelizuješ vlastní nezdary díky iluzi nezdolnosti. Nevědomě toužíš po přijetí a uznání. Tvé postoje rostou z pocitu zrady, kterou už nikdy nechceš zažít. Zrada mívá více podob: mezi obvyklé patří rivalita s otcem, kdy s ním bojuješ o přízeň matky. Další bývá sourozenecká rivalita. I proto popíráš veškeré limity a vytváříš si vztahy z pozice kontroly, moci a síly. Jdeš přes mrtvoly. Nemůžeš si přiznat pocity: Měl bys pak pocit viny. Jde o popírání. Víš, že ubližuješ a jsi bezcitný.

A přitom to vypadalo všechno tak krásně…

Zvnějšku vypadá vše ideálně. Vzhled, kariéra, vztahy, zdraví… Tyto muže často provází úspěch. Snadno a rychle dosahují cílů. Vytváří obraz velkého života. Jenže uvnitř se začne hlásit o slovo prázdnota, frustrace, pocit vlastní nedostatečnosti a odcizení. Je tu překážka - nejsou spojeni se svými pocity. Dříve nebo později je začnou trápit vztahy (rozchody, rozvody a život single) nebo zdraví (vyčerpání, vyhoření, úrazy a nemoci). Octnou se na křižovatce. Zde mohou buď nadále ignorovat své pocity za cenu stále většího znecitlivění, nebo jim dojde energie na další útěk a dostihne je bezmoc. Nepřijde jim běžné řešit sebe. Jsou navyklí upírat pozornost mimo sebe. Jsou tak zaměstnáni vší tou kontrolou, že dokud se jim iluze nezhroutí, problém neuvidí. Teprve pak si dokáží přiznat, že jsou v nouzi, a požádat o pomoc. To je první krok k nápravě.

Náprava je cestou k sobě

Hlavní výzvou je pustit kontrolu. Nejít vždy a hned do akce. Neurčovat dynamiku dění za každou cenu. Netrvat na tom. Není snadné si to přiznat. Nápomocné otázky mohu být: Jaký život vedu? Jaké mám vztahy? Co mě žene? Kdy jsem naposledy cítil radost? Bez nárůstu pasivity a pozornosti vůči tomu, co prožívám, se nic nezmění. Jde o to pocitům čelit = prožívání, nikoliv je řešit = potlačení. To povede k obnově respektu k vlastním limitům a postupnému návratu zranitelnosti a citlivosti. Překážkou bývá, že jako první se objevují pocity vzteku, viny a selhání, kterým je nesnadné čelit.

Kudy z toho ven

Cesta za změnou je autonomní jen do určité míry. Zaprvé to není typické téma k hovoru mezi muži u piva nebo na horské túře. A zadruhé má tento postoj pravidelně dost hluboké kořeny – de/formující zážitky. A to jsou místa, kam je lépe se vydat za doprovodu zkušeného průvodce. Naštěstí je dnes dostatek možností, kde se setkat s muži, kteří se rozhodli věnovat sebepoznání… Pokud se rozhodneš, tak vždy začínáš inventurou. Chceš-li se ujistit, k jakému typu mužů patříš, tak se zeptej nebo rovnou přijď na nějakou naši akci.

K čemu je dobré udělat si osobní inventuru?

K čemu je dobré udělat si osobní inventuru?

Základem naší práce je, že zdůrazňujeme nutnost zastavení, bilance a jasného směřování v životě muže. Vytvořili jsme základní koncept tzv. "mužské inventury", který nabízíme ve formě víkendových seminářů a nově i formou e-mailového online kurzu. Tento článek vznikl formou rozhovoru. Na to, co vlastně ta "inventura" je, pro koho je užitečná a k čemu je dobrá se nás ptala naše kamarádka Yasmin.

Vztek a agresivita jako cesta k vizi

Vztek a agresivita jako cesta k vizi

Je období zimy, které je vhodné pro inventuru a hledání vize. Přečti si náš nový článek, který vznikl formou rozhovoru. Zaměřili jsme se na otázky kolem vzteku a agresivity, k čemu jsou tyto emoce dobré a jak vůbec rozumíme vizi.

Chci změnu. Zn: Snadno a rychle

Chci změnu. Zn: Snadno a rychle

V poslední době se potkáváme se zájemci o naší práci, kteří spěchají a vyhýbají se nepříjemným pocitům. Kvůli tomu v sobě nenajdou zápal a vášeň pro sebe a svůj život. Z naší perspektivy se spokojují s málem, někdy doslova paběrkují a živoří. 

Mužské emoce: Frustrace

Mužské emoce: Frustrace

Vzorec vzniku frustrace a rozmrzelosti je prostý. Plyne z běžných postojů mužů. Více se staráme o to, jak vypadat navenek úspěšně, jak podávat výkon a mít ještě více, než o své potřeby. Najít dnes někoho, kdo je spokojený s tím, co má, je rarita. Vděčnost se vytrácí. A jak hasíme frustraci z toho plynoucí? Zlehčováním emocí. Jenže potřeby a emoce jsou provázány.

Muži a emoce

Muži a emoce

Vypadá to, jako by muž a emoce k sobě nepatřili. O citlivých mužích panuje spousta předsudků a bývají jim dávány nálepky hraničící s nepřijatelností. Mužské emoce jsou velké téma, o kterém se nemluví nejen mezi muži, ale i obecně. Žena v emocích je „hysterka“. A muž je potom kdo? Nejčastěji agresor a násilník, ten, kdo vybuchuje.

Může krize zničit muže?

Může krize zničit muže?

Téma krize mužství by vydalo na celou knihu. Nese v sobě velké množství rovin a témat. Počínaje rolí muže, chybějícími mužskými vzory, nedostatkem otcovské přítomnosti, zmizení rituálů iniciace… Navíc je postavení muže ve společnosti dnes více definováno ženami, než muži samotnými… Často je právě ženská nespokojenost prvním a hlavním impulsem pro změnu muže.