Našim (namítajícím) mužům

Mužské sebepoznání, spiritualita. Seberozvoj pro muže. Vědomé mužství. Hledání mužské role. Kruh mužů. Vnitřní muž. Mužské archetypy… Pro mnohé muže abstraktní pojmy. Často provázeny pochybnostmi, odporem až pohrdáním. My sami teď připravujeme pětidenní program pro muže Mužská inventura / AUM / Obnova sil (3 zastavení: mysl / emoce / tělo). A proto se chceme vyjádřit k mužským pochybnostem a námitkám.

Potkáváme hodně mužů, kteří si nejsou jisti, zda jim to k něčemu bude. Váhají. Neví, zda jim to bude ku prospěchu. V tomto textu je náš pohled… Navíc se množí ženy, které naší práci podporují. Rády by k nám poslaly své partnery (jejich pohnutky nechme stranou), ale přitom už dopředu ví, že ten „jejich“ nikdy nepřijde.

Vážení pochybovači a namítači,

je jedno, o čem budeme psát a jak. Pokud máte námitku a nejste ochotni ji prověřit zkušeností, bude vám všechno znít jako blábol a prázdné fráze. Ve skutečnosti nejde o cenu programu ani o dobu trvání. Není podstatné, zda námitka jde z hlavy nebo se objeví ze strachu. To, oč tu běží, je život. Buď vám ten váš vyhovuje tak, jak je, nebo ne. Pokud vám nevyhovuje, tak bude třeba něco změnit. Náš trénink a další programy jsou jen jednou z nekonečně mnoha cest, které vás může dovést zpátky k sobě. Je-li to OK, buďte vděčni za to, co máte. A námitek netřeba.

Pokud se rozhodnete pro změnu, bude třeba poznat lépe sami sebe. Vědět víc, kdo jsme. Objevit a uznat nejen své kvality, ale i slabiny. Hledat a nalézat nové úhly pohledu a postoje, jak svou situaci nahlížet. V ideálním případě půjde o to slabinu či zátěž proměnit v posilu a přínos. Dokážeme si představit, že je vám tento pohled cizí. V tu chvíli je dobré si připomenout, že: „Řetěz, je jen tak silný jako jeho nejslabší článek.“

Jsou zde některé předsudky či mylná přesvědčení. Jedním z nejčastějších je, že „chlap ve skupině není chlap…“. Individualismus a sebeprosazení se bere jako standard. Každé projevení slabosti je prohra a není vítáno. Jen ti úspěšní jsou dáváni za vzor. Jsou hodni následování. Jenže v tu chvíli vyvyšujeme hodnoty posledního století nad moudrost věků, potažmo i našich předků. Staletími prověřené tradice a rituály ze společnosti mizí. Už neplatí to, že každý muž má možnost přijít do mužského společenství a nebojovat, být otevřený a sdílet, slyšet inspiraci od jiných mužů, požádat o pomoc či radu… Dokonce už leckdy nemáme možnost žádat o radu a pomoc ani vlastní rodinu. Pak jsme na vše sami a je snadné zbloudit a cítit se ztracený. Nemusíš se dělit o svou výhru, ale prohra ti zůstane také celá.

Délka programu je další četnou námitkou. Když si odmyslíme ty, co chtějí vše hned nebo nejpozději přes noc, je zde pořád velká skupina netrpělivých. Je otázka, zda chceš věci řešit, nebo prožít / odžít? Pokud spěcháš a nemáš na to čas, tak ti nemáme moc co nabídnout. Nevěříme na instantní terapii ani na kouzelnou formulku či skvělý a vždy funkční návod. Věříme, že sebe i život je třeba brát vážně. Přistupovat k sobě poctivě a s respektem. Zároveň víme, jak mocná podpora je práce ve skupině. Nebojíme se říci, že naše práce má transformační potenciál. A je to život proměňující zkušenost. Pokud ke změně přistupuji s respektem a pokorou, tak potřebuji čas na realizaci. Ve skutečnosti nám nejde o prožitek ani o porozumění. To jsou jen nástroje. Vše, na čem záleží, je reálná změna v životě.

Na závěr je třeba podotknout, že nic takového jako mužský ideál neexistuje. Je zde ovšem mnoho mužských kvalit, které jsou pro muže přínosem. A pokud je jako muž ignoruješ či přímo odmítáš, snižuješ si kvalitu života. Mezi tyto kvality určitě patří: přímočarost, jasnost, akce, jednoduchost, klid, čestnost, kuráž, rozhodnost, stálost, humor, velkorysost… Pokud bys chtěl vědět, jak si stojíš, napiš email na vladimir@zijsvemuzstvi.cz a můžeš si během týdne (Po-Pá) vyzkoušet pilotní kvalitu v e-learningovém programu Zmuž se. Přihlásit se je možné v průběhu srpna. Cílem programu je se vybudit, angažovat se pro sebe. Dát si prostor a pozornost. „Zmuž se – program pro muže: Jak žít sám v sobě i se sebou – ŽIJ A PŘESTAŇ PŘEŽÍVAT.“ Přínosy jsou: posílení, pojmenování a pozornost sobě.