4 příběhy ztraceného mužství

Hledáš své místo v životě jako muž? Je ti jasné, jakou máš roli? Máš život a jeho směřování ve svých rukách? Pokud jsi také nespokojen se stavem mužství, jako jsme my, a zároveň ti není jasné, jak se ve své situaci orientovat, tak by ti tento text mohl pomoct. Naše osobní krédo je: „Pokud v tobě uzrálo rozhodnutí pro změnu, je třeba nejprve situaci pojmenovat.“ Udělat si v tom jasno. Tohle je náš pohled na mužství, respektive na jeho 4 základní typy: Tvrdý muž jde do boje a akce, Citlivý muž si hlídá pohodlí a bezpečí, Nezralý muž si hraje a ukrývá se, Apatický muž chce klid a přežívání…

Při práci s muži v oblasti sebepoznání se nám osvědčilo rozdělit lidskou osobnost na tři podosobnosti, které jsou propojeny v dynamice vnitřního trojúhelníku. Zároveň se na to můžeme dívat jako na „vnitřní rodinu“ (vnitřní muž, vnitřní žena a vnitřní dítě). V ideálním případě vede rodinu vnitřní muž, který je ve vztahu s vnitřní ženou, a společně jsou rodiči vnitřnímu dítěti. Jejich vztah je založen na důvěře, respektu, komunikaci, otevřenosti, upřímnosti… Je dbáno o potřeby všech tří, což téměř nikdy nelze naplnit současně. Tudíž je to neustálý tanec mezi potřebami. Ti tři si jsou sice v potřebách rovni, ale je jen málo aktivit, které uspokojí celou rodinu naráz.

Pokud je celková dynamika tvého vnitřního trojúhelníku (triády) v nerovnováze, bývá nějaká část trvale přetěžována a další opomíjeny i zanedbávány. Dochází k upřednostňování potřeb jedné naší vnitřní osobnosti na úkor těch ostatních. Krátkodobě to problémy nedělá. Při dlouhodobém vychýlení se často zacyklíme v určitém postoji a vzorci chování. Vytváříme si opakující se scénáře se stejným koncem. Tento celkový vnitřní nekomfort se nám promítne do života. Ve vnější realitě pak muž často zažívá pocity frustrace, zmatení a vyčerpání. Pocit ztráty směru i smyslu. Je aktivní, má mnoho snů a přání. Vytváří si iluzi, že štěstí lze naplnit zvenku přes vztahy či statky. Hluboko pod tím je ale strach ze ztráty a nesvoboda. Tohle je obecná charakteristika a každý ze 4 typů ztraceného mužství má svůj odlišný projev. Ve skutečnosti je to samozřejmě složitější. Úplně čistý typ je vzácný…, ale takhle to rozdělujeme, abychom lépe našli náš vlastní mechanismus. Popis každého typu bude následovat. Sleduj www.zijsvemuzstvi.cz

Zdánlivě jde hlavně o to, kdo to celé vede. Nicméně ve skutečnosti jde o vzájemnou souhru a tanec. Je to vždy dynamická rovnováha, tj. nejde jí nikdy dosáhnout trvale. Kdo sedí v mém nitru u volantu? Kdo ve skutečnosti řídí můj život?:

1. Vládne muž
Tvrdý muž jde do boje a akce

2. Vládne tandem žena + dítě
Citlivý muž si hlídá pohodlí a bezpečí

3. Vládne dítě
Nezralý muž si hraje a ukrývá se

4. Nikdo nevládne
Apatický muž chce hlavně klid a přežívání