4 příběhy ztraceného mužství

Hledáš své místo v životě jako muž? Je ti jasné, jakou máš roli? Máš život a jeho směřování ve svých rukách? Pokud jsi také nespokojen se stavem mužství, jako jsme my, a zároveň ti není jasné, jak se ve své situaci orientovat, tak by ti tento text mohl pomoct. Naše osobní krédo je: „Pokud v tobě uzrálo rozhodnutí pro změnu, je třeba nejprve situaci pojmenovat.“ Udělat si v tom jasno. Tohle je náš pohled na mužství, respektive na jeho 4 základní typy: Tvrdý muž jde do boje a akce, Citlivý muž si hlídá pohodlí a bezpečí, Nezralý muž si hraje a ukrývá se, Apatický muž chce klid a přežívání…

Při práci s muži v oblasti sebepoznání se nám osvědčilo rozdělit lidskou osobnost na tři podosobnosti, které jsou propojeny v dynamice vnitřního trojúhelníku. Zároveň se na to můžeme dívat jako na „vnitřní rodinu“ (vnitřní muž, vnitřní žena a vnitřní dítě). V ideálním případě vede rodinu vnitřní muž, který je ve vztahu s vnitřní ženou, a společně jsou rodiči vnitřnímu dítěti. Jejich vztah je založen na důvěře, respektu, komunikaci, otevřenosti, upřímnosti… Je dbáno o potřeby všech tří, což téměř nikdy nelze naplnit současně. Tudíž je to neustálý tanec mezi potřebami. Ti tři si jsou sice v potřebách rovni, ale je jen málo aktivit, které uspokojí celou rodinu naráz.

Pokud je celková dynamika tvého vnitřního trojúhelníku (triády) v nerovnováze, bývá nějaká část trvale přetěžována a další opomíjeny i zanedbávány. Dochází k upřednostňování potřeb jedné naší vnitřní osobnosti na úkor těch ostatních. Krátkodobě to problémy nedělá. Při dlouhodobém vychýlení se často zacyklíme v určitém postoji a vzorci chování. Vytváříme si opakující se scénáře se stejným koncem. Tento celkový vnitřní nekomfort se nám promítne do života. Ve vnější realitě pak muž často zažívá pocity frustrace, zmatení a vyčerpání. Pocit ztráty směru i smyslu. Je aktivní, má mnoho snů a přání. Vytváří si iluzi, že štěstí lze naplnit zvenku přes vztahy či statky. Hluboko pod tím je ale strach ze ztráty a nesvoboda. Tohle je obecná charakteristika a každý ze 4 typů ztraceného mužství má svůj odlišný projev. Ve skutečnosti je to samozřejmě složitější. Úplně čistý typ je vzácný…, ale takhle to rozdělujeme, abychom lépe našli náš vlastní mechanismus. Popis každého typu bude následovat. Sleduj www.zijsvemuzstvi.cz

Zdánlivě jde hlavně o to, kdo to celé vede. Nicméně ve skutečnosti jde o vzájemnou souhru a tanec. Je to vždy dynamická rovnováha, tj. nejde jí nikdy dosáhnout trvale. Kdo sedí v mém nitru u volantu? Kdo ve skutečnosti řídí můj život?:

1. Vládne muž
Tvrdý muž jde do boje a akce

2. Vládne tandem žena + dítě
Citlivý muž si hlídá pohodlí a bezpečí

3. Vládne dítě
Nezralý muž si hraje a ukrývá se

4. Nikdo nevládne
Apatický muž chce hlavně klid a přežívání

K čemu je dobré udělat si osobní inventuru?

K čemu je dobré udělat si osobní inventuru?

Základem naší práce je, že zdůrazňujeme nutnost zastavení, bilance a jasného směřování v životě muže. Vytvořili jsme základní koncept tzv. "mužské inventury", který nabízíme ve formě víkendových seminářů a nově i formou e-mailového online kurzu. Tento článek vznikl formou rozhovoru. Na to, co vlastně ta "inventura" je, pro koho je užitečná a k čemu je dobrá se nás ptala naše kamarádka Yasmin.

Vztek a agresivita jako cesta k vizi

Vztek a agresivita jako cesta k vizi

Je období zimy, které je vhodné pro inventuru a hledání vize. Přečti si náš nový článek, který vznikl formou rozhovoru. Zaměřili jsme se na otázky kolem vzteku a agresivity, k čemu jsou tyto emoce dobré a jak vůbec rozumíme vizi.

Chci změnu. Zn: Snadno a rychle

Chci změnu. Zn: Snadno a rychle

V poslední době se potkáváme se zájemci o naší práci, kteří spěchají a vyhýbají se nepříjemným pocitům. Kvůli tomu v sobě nenajdou zápal a vášeň pro sebe a svůj život. Z naší perspektivy se spokojují s málem, někdy doslova paběrkují a živoří. 

Mužské emoce: Frustrace

Mužské emoce: Frustrace

Vzorec vzniku frustrace a rozmrzelosti je prostý. Plyne z běžných postojů mužů. Více se staráme o to, jak vypadat navenek úspěšně, jak podávat výkon a mít ještě více, než o své potřeby. Najít dnes někoho, kdo je spokojený s tím, co má, je rarita. Vděčnost se vytrácí. A jak hasíme frustraci z toho plynoucí? Zlehčováním emocí. Jenže potřeby a emoce jsou provázány.

Muži a emoce

Muži a emoce

Vypadá to, jako by muž a emoce k sobě nepatřili. O citlivých mužích panuje spousta předsudků a bývají jim dávány nálepky hraničící s nepřijatelností. Mužské emoce jsou velké téma, o kterém se nemluví nejen mezi muži, ale i obecně. Žena v emocích je „hysterka“. A muž je potom kdo? Nejčastěji agresor a násilník, ten, kdo vybuchuje.

Může krize zničit muže?

Může krize zničit muže?

Téma krize mužství by vydalo na celou knihu. Nese v sobě velké množství rovin a témat. Počínaje rolí muže, chybějícími mužskými vzory, nedostatkem otcovské přítomnosti, zmizení rituálů iniciace… Navíc je postavení muže ve společnosti dnes více definováno ženami, než muži samotnými… Často je právě ženská nespokojenost prvním a hlavním impulsem pro změnu muže.