Ohlasy na naší práci

"2 roky tréninku, které mě posunuly o mnoho let dopředu, z bodu, kdy nebylo už kam padat. Vladimír a Libor vedli trénink, který mě pokaždé posouval v tom, jak sám sebe vnímám a co pro sebe mohu ještě udělat. Jsem vděčný za možnost trénink absolvovat a za MUŽSKÝ kruh, který jej absolvoval se mnou.
Jestli aspoň trošku cítíš svrbění v dlaních, mráz po zádech a něco uvnitř Tebe ti našeptává – dělej už se sebou něco; jestli máš chuť a vůli být lepším (ve vlastních očích) mužem, tátou nebo manželem, pak Ti mohu navrhnout jedině – ŽIJ SVÉ MUŽSTVÍ!" Tomáš, 39, Muž, Partner, Táta a Syn


"Během výcviku u Vladimíra a Libora jsem si intenzivně hrábnul na jednoduchost, divokost, klid, sílu, tvořivost a pokoru. Díky tomu jsem se posunul do další dimenze nejen profesně jako obchodník, ale i jako partner, kamarád a táta. Výcvik probíhá v bezpečném prostředí bez ezoterických žvástů. Jde se rovnou na věc. Intenzitu přímočarosti umí Vladimír a Libor dávkovat v široké škále od jemného pošimrání až po parádní zápas v ringu." Tom Burda


"Výcvik ŽIJ SVÉ MUŽSTVÍ mi přinesl čas pro sebe a na sebe. Je to inventura mého života. Uviděl jsem svoje etapy a milníky. Dokázal jsem z nich najít s podporou Vladimíra a Libora svoje a rodové nastavení. Vidět sebe bez masek, které nasazuji. To, co jsem viděl, jsem konzultoval jak v průběhu výcviku, tak na pravidelných mezisetkáních s ostatními účastníky. Podpora a sdílení mi otevíraly oči a mohl jsem změnu zařadit do života. Výcvik mi dal odpověď na to, kdo jsem, kam jdu, a inspiroval, kam vykročím. Nasměroval mne pro zjednodušení a prožití života naplno." Pavel


"Struktura a náplň výcviku ŽIJ SVÉ MUŽSTVÍ pro mě byla, je a nadále bude přínosem a inspirací. Témata, kterými jsem prošel během programu, pro mě byla zásadní ve zvědomění mnoha mých postojů ať už principu mužství anebo i vztahování se ke svle bude cennou zkušeností. Témětu a lidem. Díky tomu, že jsem prošel tímto sebepoznávacím výcvikem se cítím více sám sebou. ŽSM bych doporučil každému mladému muži, protože poznání, které si můžete odnést vám ušetří čas ztrávený tápáním a naplňováním falešných předtav. Vladimír a Libor jsou sehraní a skvěle se doplňující průvodci na této cestě k dospělému a zralému muži." Martin Kopecký


"Testimoniál ke kurzu ŽIJ SVÉ MUŽSTVÍ 2013-15. Atmosféru celého kurzu je třeba si zažít. Ze začátku jsem měl obavy jestli to zvládnu a i cena mi připadala vysoká. Díky Mužské síle jsem pokořil hodně výzev. Můj pocit se postupně zcela otočil a přínosu si nyní vážím mnohem víc. Cenu kurzu vnímám jako nejlepší investici. Investici do sebe samotného." Martin Hakl, Breezy