Ohlasy na naší práci

"Účast na letním mužském kempu hodnotím vcelku pozitivně. Program mi přišel velmi dobrý (ranní meditace, sdílení zkušeností, lukostřelba, ...). Úplně mi ale nesedlo vedení debat z tvé strany, možná je to jen tím, že jsme každý osobnostně nastaven jinak. Některé výrazy, které jsi používal mi přišly docela "silácké či tvrdé". Úplně chápu, že to má svůj účel a na někoho to určitě dost platí. Někdo potřebuje vystřízlivět ze svých představ a dostat tzv. ránu do očí, aby se probral, viděl, kde je a začal jednat." Milan G.

"Skupina dvanácti dosti rozdílných chlápků, byla cítit ta skupinová mužská dynamika. Kemp měl strukturu kolečko, dvojice, cvičení, otec, matka, symbol a meditace a stravování. To, co nešlo naplánovat, tak byla sestava skupiny; to prostě nejde naplánovat a to bylo super. To je to, proč bych se třeba chtěl někdy v budoucnu zúčastňovat: jak pánové všeho druhu mají něco tak podobné. Hovory o matce a otci byly taky pro mě nové, více lidí poslouchá, je více prostoru a opravdověji člověk hledá slova a význam. Jinak to sdílení v kroužku s těma borcama bylo dost přínosné, co tam zaznělo, mi dost pomohlo, co se připomnělo a tak. Jako třeba víc si věřit a že to stejně za mě nikdo neudělá. Ovšem největší dojem na mě udělala dynamická meditace, která ve mně rozpohybovala ty stagnace i v těle, emocích atd. Vize sjednocení spartských bojovníků před bojem, kdy jsme uvolňovali své emoce, byla pro mě dost silná, nadčasová. A nakonec ten tanec s mojí myslí, jak si to všechno vymýšlí sama a projektuje, to, co se stalo, co se děje a co bude. I duo sehraných trenérů je dobrá volba, tebe trochu znám (nemusím připomínat, že se mi líbí tvůj ostrovtip) a Libor byl velmi příjemné rozšíření vedení, jiný pohled přes meditace i lukostřelbu, koncentrace na cíl. Celkově za ty peníze skvělá práce, prožitková pedagogika." Zdenál T., Brno


Napsali o naší práci...

Můj muž mi teď přijde více svobodnější, pevnější sám v sobě a šťastnější. Dnes mám vedle sebe muže, na kterého mohu být hrdá."

Michaela Švejdová

Každej chlap potřebuje mužskou energii. Poselství našich předků je často nepřehledné a člověk se v něm během života snadno zamotá. Jestli v tom byť jen trochu tápeš, nebo si uvědomuješ, že ti zdravá mužská společnost chybí, můžeš si v tom s Vladimírem udělat jasno a doplnit si co ti chybí. Jeho společenství mužů je vstřícné a přijímající a můžeš se tam bez obav otevřít a všechno co si v sobě potřebuješ urovnat, můžeš říct tak, jak to cejtíš a jak ti to slina na jazyk přinese. Vždycky budeš nejen přijatej, ale budeš moct taky těžit ze zpětný vazby, kterou ti Vladimír poskytne a kterou nemůže nahradit žádný posezení s chlapama v hospodě - protože Vladimír tě pečivě poslouchá a všechno si dává do souvislostí... a pak tě usadí tak trefnýma postřehama, že si z toho nejednou sedneš na… Navíc dobře ví, kam chlapy vést, protože už to dělá dlouho a sám si prošel kvalitním treningem.

MUDr. Vítek Švejda

Testimoniál ke kurzu Mužská síla 2013-15
Atmosféru celého kurzu je třeba si zažít. Ze začátku jsem měl obavy jestli to zvládnu a i cena mi připadala vysoká. Díky Mužské síle jsem pokořil hodně výzev. Můj pocit se postupně zcela otočil a přínosu si nyní vážím mnohem víc. Cenu kurzu vnímám jako nejlepší investici. Investici do sebe samotného.

Martin Hakl
Breezy

Struktura a náplň výcviku pro mě byla, je a nadále bude cennou zkušeností. Témata, kterými jsem prošel během programu, pro mě byla zásadní ve zvědomění mnoha mých postojů ať už principu mužství aneboi vztahování se ke světu a lidem. Díky tomu, že jsem prošel tímto sebepoznávacím výcvikem se cítím více sám sebou. ŽSM bych doporučil každému mladému muži, protože poznání, které si můžete odnést vám ušetří čas ztrávený tápáním a naplňováním falešných předtav. Vladimír a Libor jsou sehraní a skvěle se doplňující průvodci na této cestě k dospělému a zralému muži.

Martin Kopecký

"S prací Thomase Greinera jsem setkal ve velmi obtížné životní situaci. Právě se mi po téměř třinácti letech rozpadalo manželství a já najednou zjistil, že nevím, kdo jsem ani co chci. Stávající přátelé mi tehdy nepomohli z prostého důvodu: nedokázal jsem si říci o pomoc, a tak jsem tímto těžkým obdobím procházel sám. Nechtěl jsem zatrpknout a kopat kolem sebe s pocitem, že jsem oběť, na kterou se ode všech sype jen protivenství a zlolajnosti. Rozhodl jsem se zjistit, z jakého jsem vlastně těsta. A tak jsem začal hledat. Po různých odbočkách jsem narazil na dvouletý trénink „Mužská síla“. Hned na začátku jsem si uvědomil, jak důležitou součástí celého procesu pro mě byla intimita a důvěra ve skupině, která se mohla vytvořit díky malému počtu mužů a i díky skvělé práci německého lektora Thomase Greinera, který nám dokázal vytvořit bezpečný prostor. Objevil jsem v sobě celý nový prostor, ve kterém jsem našel mnohá témata, která mě podmiňují, aniž bych o tom většinou vůbec věděl; jednalo se hlavně o vztah s otcem a matkou. Kurz také hodně času věnuje dětství, v němž jsou často ukryté mnohé situace a zážitky, které nevědomě ovlivňují mou přítomnost. A teprve toto vědomí, tzv. rozpoznání, na základě čeho jednám, mi dalo možnost si to uvědomit a později i změnit své konání v běžném životě. Tyto tři hlavní vztahy (otec, matka, dítě) se zde ukazují a zhmotňují ve formě vnitřních obrazů. Z těch potom plynou pojmenování vnitřní muž, vnitřní žena a vnitřní dítě. Uvědomil jsem si a poprvé ve svém životě to i procítil, že se tato dynamika projevuje ve všech každodenních situacích jako například práce, vztahy, rodina... To mi dovolilo řešit situace jinak a hlavně lépe než doposud. Dále jsem objevil celý nový kontinent jménem vize. Mužská skupina mi pomohla si ujasnit svůj životní cíl, respektive to, za čím chci ve svém životě jít. Tento plán–vize je uzpůsoben tak, aby byl proveditelný bez velkých tlaků na sebe sama, tj. rovnoměrně zapojuje všechny složky mé osobnosti. Tento objev je pro mě nyní nezbytnou součástí mého života. Je to důvod, proč se mi vyplatí ráno vstát, i když si mohu přispat. Dává mi jasnost v určování priorit a mnohem lépe tak vím, kdo jsem a hlavně kam jdu. Mnohem lépe nyní chápu svou roli jako muže, syna, otce i partnera. Tuto proměnu vnímám každý den a nadále ve mně roste jako dobře zalévaný strom. Kurz mi umožnil poznat se v mnoha rozličných situacích jako např. při meditaci, sdí- lení, práci s tělem a s energií a v mnohých dalších. Nejenže se po skončení kurzu cítím být více mužem, ale ještě navíc jsem získal úžasné přátele, se kterými se i nadále stýkám a udr- žujeme velmi blízký vztah a kontakt plný mužské podpory, důvěry a inspirujících podnětů pro můj život."

Vladimír Münz (toto je moje osobní reference z doby mého výcviku 2004–6)