S kým máte tu čest...

Kdo jsme?

Dvojice průvodců na mužské cestě za sebepoznáním Vladimír MÜNZ (1970) & Libor DOLEŽAL (1975).
A pokud máme hovořit o sobě a o tom kdo jsme, tak nás to nevyhnutelně dovede k otázce: "Odkud jdeme?"
Odpověď vidíme ve dvou rovinách. Zcela určitě jsme oba hrdými potomky našich předků. A zároveň se v rámci svého vlastního seberozvoje věnujeme mužským tématům. Obzvláště je to vize, opory, stabilita, síla...

Pár slov o našem společném učiteli...

Thomas GREINER (1958) vyrůstal podle svých slov v normální německé rodině. Problém byl ale v tom, že nemohl být hrdý na svého otce, který mu připadal příliš vzdálený a uzavřený. V rodinných rozepřích měl ve zvyku stavět se proti otci na matčinu stranu. To, že něco nebylo v pořádku, si ale uvědomil až mnohem později. Prošel mnoha terapiemi, ale žádná se nezaměřovala přímo na to, jak se stát mužem, jak se vyrovnat se svým mužstvím. „Situace se změnila až tehdy, když jsem se sám stal otcem; měl jsem syna, ale přitom jsem nevěděl, jak ho vést k dobrému a silnému mužství – a to byl začátek toho, že jsem začal pracovat na sobě a přímo s tímhle tématem.“ Po mnoha letech, kdy se zabýval psychoterapeutickými problémy a poté, co deset let pracoval s lidmi na velmi hluboké úrovni, začínal znova a naučil se mnoho nových a užitečných věcí. Toto poznání a práce mu změnily celý život, také vztahy i jeho práci v tělesné terapii. Brzy zjistil, že mužská práce je teprve v počátcích a že je potřeba vytvořit dobré a nové mužské skupiny, které by si poradily s otázkou „Kdo je ,ksakru´ muž?“.

„Nabízíme vědomí a vzájemný respekt. Zaséváme semínko inspirace, jsme trpěliví a připravení čekat. Při zakolísání Tě podpoříme, ale nebudeme pracovat za Tebe.“

Vladimír Münz

Libor Doležal

"městský šaman" - mužská spiritualita, síla rodu a srdce

Moje cesta je mužsky jasné, přímočaré a dravé pojmenování a vyhranění aktuální situace a stavu. Měnit mohu pouze realitu, pokud měním iluzi, tak vytvářím jen další iluzi... Můj hlavní záměr je najít příčinu, uvést ji do souvislosti se současnými či opakujícími se následky a najít východisko pro změnu.

"Obnovení celistvosti - Ponor do minulosti. Ohlédnutí, zda jsem se na cestě životem neztratil sám sobě. Prověřit a uvidět nejen vliv, ale též osud rodičů a potažmo celého rodu a předků. Vydat se na cestu hledání své autentického a ryzího Já. A to lze pouze, když budu čelit naplno tomu, co teď mám." Více o mě zde

shiatsu masér a lektor, 5 proměn

Základem mé práce je práce s tělem v rámci psychosomatiky, meditací, vědomí těla... Zjistil jsem, že nejmocnějším nástrojem léčení je přijetí. To mě provází při práci s tělem, myslí či emocemi. Cítím se jako "sochař", odstraňující nadbytečné (přesvědčení, představy, iluze, pocity křivdy...), aby se krása a jedinečnost člověka mohla projevit. A někdy jako "detektiv", který pozoruje, naslouchá a ptá se. Tato práce mě naplňuje pokorou, vděčností a úctou.

"Je toho hodně o čem by se dalo psát, ale dávám přednost osobním setkáním." Více o mě zde

Svolávám muže, tluču na zvon svého horoucího srdce. Opřen o vlastní mocný rod.
Vladimír Münz
Když to nenajdeš tam, kde právě jsi, kde to chceš hledat?
Libor Doležal