Žij své mužství

Staň se hrdým mužem

Najdi svou vizi

ZMUŽ SE! 40 dní vědomého muže. E-mailový kurz.
Pomáhám mužům uvidět jejich pravou realitu. Vedu muže na hranici osobního pohodlí a za ní. Žité mužství má oporu v sobě, tátovi a rodu. Celistvé mužství má ukázněnou mysl a dokáže prožívat. Opravdu velkým pro sebe i své potomky a blízké budeš... až se vydáš na cestu za životní vizi!
— Vladimír, Žij své mužství —
Mužská výzva: „Nebuď paralyzován strachem a závislosti. Převezmi zodpovědnost za svůj život. Prožívej své emoce. Zahoď růžové brýle iluze, podívej se na sebe a svůj život.“
— Vladimír Münz —
Moje motto: „Pomáhám mužům uvidět jejich pravou realitu. Vedu muže na hranici osobního pohodlí a za ní. Žité mužství má oporu v sobě, tátovi a rodu. Celistvé mužství má ukázněnou mysl a dokáže prožívat. Opravdu velkým pro sebe, své potomky i své blízké budeš... až se vydáš na cestu za životní vizi!"
— Vladimír Münz —
„Nabízíme vědomí a vzájemný respekt. Zaséváme semínko inspirace, jsme trpěliví a připravení čekat. Při zakolísání Tě podpoříme, ale nebudeme pracovat za Tebe.“
"Máš chuť opravdu změnit svůj život? Máš nutkavou touhu zjistit, kdo jsi? Postrádáš v životě výzvu anebo opravdové mužské přátele?"